Kalite Beyanı

ISO9001:2000 LogoEssentra Components devam eden başarısının ve karlılığının müşteri ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine bağlı olduğunu kabul eder. Essentra Components kendi stratejik planının ayrılmaz bir parçası olarak toplam kalite felsefesini benimsemiştir.

Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri işimizin her yönüne uygulanır ve kalite, Essentra Components genelindeki her faaliyette herkesin sorumluluğundadır.

Essentra Components aşağıdakiler yoluyla toplam kalitenin sağlanmasını taahhüt eder:

  • ISO 9001: 2000 standardına uygun olarak kalite yönetimi sistemimizin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi. Politika ve kalite hedefleri organizasyon içinde tüm seviyelerde ilan edilir ve amaçlara, sınırları belirlenmiş şirket prosedürleri ve çalışma talimatları ile ulaşılır.
  • Şirket içi kalite seviyelerini sürekli olarak izleyip müşteri memnuniyetini ölçmek, böylelikle herhangi bir uygunsuzluğu tanımlamak ve yeniden meydana gelmesini önleyecek temel neden çözümleri geliştirmek üzere tüm hizmetlerde kalite güvence süreçlerinin uygulanması.
  • Tüm çalışanları kaliteyi iyileştirme ve kapsayıcı, ekip odaklı bir kültür geliştirme amacıyla olumlu yönde eyleme geçmeleri için heveslendirme ve teşvik etme.
  • Müşteri memnuniyeti sürecinde herkesin rolünü tanımlamak ve ölçmek için ölçülebilir hedefler doğrultusunda açık mesuliyetleri belirlemek.
  • Ürün kalitesi, servis ve destek konusunda sürekli iyileştirmeyi vurgulayarak tedarikçilerimiz ile ilişkileri geliştirmek

Essentra Components, kendisini bu politikayı gerçeğe dönüştürmek için gerekli olan yüksek kişisel ve kurumsal mükemmellik standardını gerçekleştirmeye tam olarak adamıştır.