MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI BEYANI

1974 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hem işverenlere hem de işçilere yasal sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukları yerine getirmek üzere, Essentra plc. ile ortaklaşa olarak sağlık ve güvenlik, risk azaltma ve izleme konularında sürekli iyileşmeyi teşvik eden bir Güvenlik Yönetimi sistemi oluşturulmuştur. İşbu şirketin politikası, bu Güvenlik Yönetimi sistemi ile sağlık ve güvenliğe ilişkin sorumlulukların şirket içinde tüm düzeylerde atanmasını, kabul edilmesini ve yerine getirilmesini sağlamaktır.

Şirket, kontrolümüz altındaki tüm sahalardaki veya işletmelerdeki tüm çalışanların, ziyaretçilerin ve yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve refahlarını korumak için tüm elverişli adımların atılmasını sağlayacaktır.

Şirket, kontrolümüz altında olan tüm tesislerde ve süreçlerde bütün çalışanların, ziyaretçilerin ve alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve refahını korumak için tüm pratik adımların atılmasını sağlamaktadır

Kendi sağlık ve güvenlikleri için ve kendi eylemlerinden veya ihmallerinden etkilenebilecek başka herhangi bir kişinin sağlık ve güvenliği için makul adımlar atmak tüm çalışanların sorumluluğu olacaktır.

Şirket bünyesindeki tüm kişilerin çalışma alanları ile yöntemlerini olabildiğince güvenli kılmaya katkı sağlamaları ve gerektiği hallerde mevcut ve yürürlükteki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için şirket ile işbirliği yapmaları zorunludur.

Şirket, sağlık, güvenlik ve refah konularında çalışanlarına danışmaktadır ve çalışan katılımını teşvik ederek şirketin tüm alanlarından çalışanların güvenlik komiteleri kurmalarını ve düzenli güvenlik denetimlerine dahil olmalarını desteklemektedir. Bunlar kontrolümüzde olan tüm tesislerde ve süreçlerde teşvik edilmektedir. Bu, kontrolümüz altındaki tüm sahalarda veya işletmelerde teşvik edilecektir.

Şirket, çalışanlara ve paydaşlara çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin bilgi sağlayacaktır.

Periyodik olarak politika beyanı, organizasyon ve düzenlemeler gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir. Bu politikanın Moss şirketler grubu içinde hazırlanmasından, uygulanmasından ve gözden geçirilmesinden nihai olarak Genel Müdür sorumludur.