Essentra Components Çevre Politikası

ISO 14001 logo Essentra Components içinde bulunduğu çevrenin dikkatle korunmasına inanmakta ve kurumsal iş stratejisinde bu felsefeyi öne çıkarmaktadır. İmalat yerimiz ISO14001:2004 sertifikasına sahiptir ve bu politikaları, belgelendirmede ve faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmek, yönetmek ve iyileştirmek üzere yapılandırıp sürdürdüğümüz çevre yönetim sistemlerimizde uyguluyoruz.

Taahhütlerimiz:

  • Düzenli olarak gözden geçirilip revize edilen tanımlanmış hedefleri gerçekleştirmek üzere planlar kurup bunları eyleme dönüştürerek çevre performansımızı sürekli olarak iyileştirmek.
  • Emisyonları, akıntıları ve atıkları kontrol ederek ve uygun işlem, malzeme ve uygulamaların kullanımı ile kirliliğin önlenmesi
  • Asgari düzeyde atık ve enerjinin verimli kullanımıyla, mümkün olan yerlerde çevresel bakımından güvenli, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir kaynaklar kullanmak.
  • İlgi tüm çevre kanunlarına ve yönetmeliklerine uymak.
  • Çevre yönetim sistemi gereksinimleri doğrultusunda çalışanlarımızı ve özellikle çalışmaları çevre üzerinde önemli bir etki yaratabilen personelimizi eğitmek ve rollerini tanımlamak.

Essentra Components bu politikanın uygulanması için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar ve şirket bu politikanın etkinliğini ve devam eden uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirir.

Şirket, çevre performansımızdan etkilenebilecek genel halk dahil olmak üzere ilgili tarafların bu politikaya erişebilmelerini de sağlar.